- Vi har nå fått rapporten fra Mycoteam og resultatene fra prøvene viser normale verdier i oppholdsrommene. Barna har derfor ikke vært utsatt for helsefare, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.

Måleresultater

- De fleste områdene er merket grønt i rapporten. Det vil si at alle verdier er innenfor det som er normalt. Området som mer merket rødt er yttergang og området merket gult er gymsal/kjeller, arealer skolen ikke har brukt på lenge. Det har heller ikke vært noe «smitteovergang» fra kjeller til
1. etasje, sier Bøhler.

Åpner klasserom mandag

Kommunens fagfolk innenfor miljørettet helsevern sier derfor at det ikke er grunnlag for å holde oppholdsrommene stengt. Skolen vil derfor ta i bruk klasserom i paviljongen fra mandag 9. januar.

Tiltaksplan

- Selv om målingene viser at det ikke er fare for helseskade må kommunen utbedre enkelte forhold for å tilfredsstille kravene i gjeldende forskrift. Vi lager nå et tiltaksplan for å gjennomføre nødvendige utbedringer. Rommene i 1. etasje vil ikke bli brukt så lenge dette arbeidet pågår, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.