I avtalen mellom Ski kommune og Oppegård kommune om etableringen av Nordre Follo kommune er det bestemt å opprette en fellesnemnd. En foreløpig fellesnemnd skal fungere frem til fellesnemnd opprettes.

Det skal velges fem representanter med varamedlemmer av og blant kommunestyre-medlemmene i hver av deltakerkommunene.

Kommunestyret i Oppegård valgte 12. desember følgende medlemmer til den foreløpige fellesnemnda:

Medlemmer:

Thomas Sjøvold, H
Kjell G. Pettersen, H
Ida Lindtveit, Krf
Merete Bellingmo, Ap
Bjørn G. Ganger, Ap

Varamedlemmer:

Siv Kaspersen, H
Melissa Kristiansen, H
Ole Joveng, Frp
Synnøve Kronen Snyen, SV
Benthe A. Biltvedt, H
Lars-Roar Masdal, H
Synnøve Kongsrud, H

Ski kommunestyre  velger sine medlemmer onsdag 14. desember.

Her kan du se referat fra kommunestyrets møte 12. desember 2016.

Hva er en fellesnemnd?

Dette er noen av oppgavene til fellesnemnda:

  • Samordne kommunene frem til nytt felles kommunestyre er etablert
  • Skal forberede økonomiplan og budsjett for 2020
  • Nye investeringer fra 2018 – 2020 skal behandles av fellesnemnda før de vedtas i kommunene
  • Nemnda kan opprette et arbeidsutvalg
  • Nemnda ansetter en egen administrasjonssjef
  • Nemnda behandler alle prinsipielle forhold som gjelder sammenslutningen