Teamet består for tiden av sykepleier, psykolog, russpesialist, barnevernspedagog, sosionom og merkantil. Tjenesten ytes til innbyggere i Oppegård og Ski kommune.

Målgruppen er:

  • Personer over 18 år.
  • Alvorlig psykisk lidelse eller mistanke om det.
  • I behov av behandling og sammensatte tjenester.
  • Oppfølging fra det ordinære hjelpeapparatet er ikke tilstrekkelig eller fører ikke frem.
  • Pasienter som unndrar seg hjelp fra det ordinære hjelpeapparatet.
  • Alvorlig svikt i sosial fungering.
  • Tilstanden er gjennomgripende og langvarig.
  • Pasienten kan være inkludert i LAR.

Hvis du bor i Oppegård kommune kan søknad om tjenesten sendes til Inntaksteam i psykisk helse, postboks 510, 1411 Kolbotn.

Hvis du bor i Ski kommune, kan søknad om tjenesten sendes til Koordinerende enhet – helse og mestring, Ski sykehus, Vardåsveien 3, 1400 Ski