Om barnehagen

Barnehagens fire avdelinger heter «Nasse», «Tussi», «Tigergutt» og «Ole-Brumm».

I Nordåsveien barnehage er vi opptatt av relasjoner mellom barna, mellom barn og voksne og oss voksne imellom. Vi er opptatt av hvordan vi samspiller i alle øyeblikkene som en barnehagedag består av. Måten vi møter det enkelte barn på er preget av en anerkjennende væremåte hvor barn og voksne skal oppleve å bli sett og hørt og respektert. Målet vårt er at barna som går i Nordåsveien skal oppleve et godt klima, bli inkludert i lek og ha et positivt samspill med andre barn og voksne. I et positivt samspill ønsker vi at barna kan ta initiativ til lek og aktiviteter med andre barn og å være løsningsorientert i konfliktsituasjoner. Vi jobber for at barna skal lære å ta hensyn til hverandre, vise omsorg for hverandre og å kunne hevde seg selv.

Dagsrytme

Se hvordan vi innretter dagene i barnehagen – vår dagsrytme.

Personalet

Vi bruker plandager og personalmøter til å bli bedre kjent med oss selv som voksne og utvikle oss i arbeidet med relasjoner. På denne måten håper vi å bli tydeligere i samspillet med barna. Vi deler barnegruppene inn i mindre aldersinndelte grupper og er ute og inne til forskjellige tider. I gruppene er det lek, ulike aktiviteter og samling. Vi bruker rollespill og konkrete eksempler til å belyse ulike temaer og måter å samhandle på.