Det var stor spenning hos alle 1. klassingene på Kolbotn skole da de fikk utlevert nettbrett på tirsdag. Rektor Anne Hodne Endal delte høytidlig ut til hver enkelt elev, før elevene gikk videre til klasserommene for å starte opplæringen.

Ivrig etter å komme i gang

Endal er ivrig etter å komme i gang med de nye digitale læreplattformene. – Det blir spennende å følge lærere og 1. trinn dette året, sier Endal. - Andre kommuner som har prøvd nettbrett i begynneropplæringen, opplever at elevene blir mer motiverte og aktive og at de lærer raskere.

Endal forteller videre at de har stor tro på å bruke digitale verktøy i skolen. - Vi ser at det vil bli lettere for lærerne å tilpasse opplæringen til den enkelte elev, i tillegg til at mange elever er vant til å bruke nettbrett fra tidligere. – Etter hvert som skolen får prøvd ut dette, vil vi selv kunne dele erfaringer med de andre skolene i kommunen, avslutter Endal.

Lærer Hanne Bårdslistuen gleder seg til å ta de nye nettbrettene i bruk. Hun forteller at nettbrettene blir et viktig verktøy i lese- og skriveopplæringen.

Digitalt løft i skolene

Kommunalsjef Jorunn Almaas synes det er spennende med IT-satsningen i skolene og at skolene nå har fått nytt IKT-utstyr. - Ungdomsskolene fikk PCer i vår, og barneskolene får i disse dager chromebooks eller nettbrett. - Nettbrett deles ut til elever på 1. trinn på Kolbotn og Østli skole. De er piloter i bruk av nettbrett i begynneropplæringen.

- Før skolene fikk nytt IKT-utstyr, oppgraderte vi det trådløse nettverket på skolene. Nå har alle skolene et stabilt og tilgjengelig trådløst nettverk, forteller Almaas fornøyd.