Til dere som feier utenfor egen eiendom: Ikke fei grusen ut i grøftene. Vi får ikke fjernet grus som ligger i grøftekantene når feiebilen kommer. Grusen fyller grøftene og tetter sluk, og det kan bli et problem ved kraftig regnvær.

Hvordan feier du best?

Fei grusen til siden og la den ligge på asfalten slik at feiebilen får med seg grusen. Ikke samle i for store hauger.