Forbudet begrunnes med at kommunen bestemmer over egen eiendom, og som grunneier kan kommunen nekte salg av heliumballonger på sine eiendommer.

Et generelt forbud mot omsetning av heliumballonger krever et nasjonalt vedtak, og kan ikke vedtas av Oppegård kommune.  

Forbud på kommunal grunn

Ordfører forteller at det er ingen som har søkt om tillatelse til å selge heliumballonger på kommunal grunn.

- Ingen vil få en slik søknad behandlet før 17. mai. Det er altså forbudt å selge heliumballonger på kommunal grunn i Oppegård kommune, sier Sjøvold. 

Vil du lese hele saken, finner du den på kommunestyrets møtekalender den 2. mai.