Psykisk helsetjeneste har nå et tilbud om kurs i depresjonsmestring for å forebygge psykisk sykdom og behandle milde eller moderate depressive episoder.

Nytt kurs

Vi starter opp nytt kurs i mestring av depresjon, 7. mars 2017. Kurset holdes av to godkjente kursledere og går over ti ganger på dagtid. Hjemmeoppgaver er en viktig del av kurset.

Kurset bygger på kognitiv teori, en anerkjent metode, hvor målet er å bli oppmerksom på tankene dine og se sammenhengen mellom tanker og følelser.

Målet med kurset er:

  • å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre
  • å korte ned varigheten av en depresjon
  • å gjøre de negative følgene av depresjon mindre
  • forebygge nye episoder med depresjon

Mer informasjon

For informasjon og påmelding, ta kontakt med psykiatrisk sykepleier Aasta V. Mørkrid eller tjenestekoordinator Berit U. Nord i psykisk helsetjeneste, tlf. 66 81 50 70 eller besøk oss i 4 etg. i Kolben.