Kontakt økonomisk rådgiver

Kontaktinformasjon til økonomiske rådgivere

NAV Oppegård
Besøksadresse: Ingierveien 4-6
Postadresse: postboks 206, 1411 Kolbotn
Tlf. 55 55 33 33/ faks: 67 25 74 01
E-post: NAV Oppegård
Åpningstid i publikumsmottak: mandag-fredag kl. 10.00 til 15.00

Direkte tlf. til rådgivere: 67 25 74 41/ 67 25 74 79
Ikke send sensitiv informasjon i E-post, eksempelvis: helseopplysninger, fullt fødselsnummer.

Henvendelse på e-post skal inneholde fullt navn og adresse i tillegg til kontaktinformasjon.