Økonomisk rådgivning

NAV Oppegård tilbyr alle innbyggere i Oppegård kommune økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Har du mange ubetalte regninger? Har du mistet oversikten over gjeld? Har du hatt nedgang i inntekt og ikke vet hvordan du skal tilpasse deg den nye situasjonen? Er situasjonen med trekk på lønn eller trygd uholdbar? Står du fast med hvordan du skal håndtere en vanskelig økonomisk situasjon? Kjenner du deg igjen i noe av dette, eller har andre økonomiske utfordringer skal du kanskje ta kontakt med økonomisk rådgiver i NAV Oppegård.

Målsetting
Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å gjenvinne kontroll over din egen økonomi.

Det ytes hjelp til

 • Budsjettveiledning for å unngå betalingsvansker
 • Forhandlinger med kreditorer om nedbetalingsavtaler
 • Hjelp til å vurdere om lønnstrekk er riktig fastsatt
 • Råd og veiledning rundt gjeldssituasjon
 • Refinansiering

Forutsetninger

 • Du må være registrert i folkeregisteret i Oppegård
 • Aktiv medvirkning fra deg
 • Tjenesten er gratis
 • Økonomisk rådgiver er nøytral og uavhengig
 • Du er beskyttet av alminnelige regler for taushetsplikt
 • Du skal motta profesjonell og fortrolig bistand

Trenger du gjeldsrådgivning, ta kontakt med NAV Oppegård (se informasjon fra link til venstre). Her finner du også informasjon om hvordan du forbereder deg til et møte med gjeldsrådgiver.

Aktuell informasjon
Bostøtte
Husbanken
NAV