NAV Oppegård holder til i Kolbotn sentrum og har fem avdelinger med 60 ansatte. Kontoret er ansvarlig for NAVs tjenester knyttet til den statlige arbeids- og velferdspolitikken, kommunale tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenesteloven og introduksjonsloven.

NAV Oppegårds hovedoppgave er å bidra til at kommunens innbyggere kommer i arbeid eller aktivitet.

Åpningstid

Publikumsmottak:

Åpent kl. 12.00–14.00 mandag til fredag.

Åpent for timeavtaler

Mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Vi bygger om

Vi bygger om for å få et bedre publikumsmottak. Arbeidet vil pågå frem til påske. Vi holder åpent som vanlig under ombyggingen.

Kontakt oss

Telefon 55 55 33 33 kl. 08.00–15.30
Telefaks 67 25 74 01
Besøksadresse: Ingierveien 4–6, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 206, 1411 Kolbotn