NAV Oppegård

NAV Oppegård har ansvar for Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Oppegård kommune.

NAV Oppegård holder til i Kolbotn sentrum og har fem avdelinger med 60 ansatte. Kontoret er ansvarlig for NAVs tjenester knyttet til den statlige arbeids- og velferdspolitikken, kommunale tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenesteloven og introduksjonsloven.

NAV Oppegårds hovedoppgave er å bidra til at kommunens innbyggere kommer i arbeid eller aktivitet.

Åpningstid

Publikumsmottak: Åpent kl. 10.00–15.00 mandag til fredag.

Åpent for timeavtaler mandag til fredag kl. 08.00-15.30.

Besøksadresse

Ingierveien 4–6, 1410 Kolbotn

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Les mer på www.nav.no