Vi trenger stadig nye natteravner for å fylle behovet. Du får selv velge dato og du må kunne gå én gang per semester, eller være MC-ravn. Kontakt oss, hvis dette er noe for deg!

Vil du bli natteravn?

Natteravnene er delt opp i tre baser:

  • Kolbotn/Trollåsen møter på Frivillighetssentralen i Kolben.
  • Oppegård syd/Greverud har base i Greverud kirke
  • Sofiemyr (lokal koordinator, natteravnene på Sofiemyr har også en egen Facebook-gruppe)

Ønsker du å være med som MC-natteravn ta kontakt med Utekontakten 

Du kan velge hvilken base du vil tilhøre. Vandringen begynner kl. 22.00 og avsluttes kl. 24.00 / 01.00, avhengig av behov. Vakter og grupper blir fordelt etter ønsker og behov. Listene er organisert slik at alle blir satt opp på en dato. Hvis tiden ikke passer, må ravnene bytte innbyrdes. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Formålet med natteravner

  • bidra til et trygt nærmiljø for unge og gamle. Dette oppnår vi ved at edru voksne er synlige og tilgjengelige, der ungdommer oppholder seg 
  • utvikle en naturlig kontakt mellom ungdom og voksne
  • redusere rus, vold og hærverk ved å være til stede

Hva er en natteravn?

Natteravner er voksne mennesker fra 18 år og oppover. De går organiserte turer på fredag og lørdag kveld. Natteravnene har gul jakke med natteravnmerke. Dette gjør det lettere for unge å ta kontakt og større legitimitet til å roe ned situasjoner. Ravnene går alltid i team. En natteravn er til stede, tilgjengelig og imøtekommende. De har tid til å stoppe opp og lytte ved behov. Som alle andre, har de plikt til å melde fra om staffbare forhold.

Hva skal en natteravn ikke gjøre?

  • Ikke fungere som politi, drive borgervern eller være kontrollinstans. Det vil si at en ravn ikke skal beslaglegge alkohol, visitere ungdom, kreve legitmasjon ol.
  • Ikke gripe inn i konflikter, men kontakte politiet hvis det er nødvendig. Det er en balansegang å skape tillit og samtidig melde fra. De fleste ungdommer ønsker imidlertid å bli stoppet i tide

Hva får du som natteravn?

Som natteravn blir du kjent med andre voksne og ditt nærmiljø. Du får frisk luft, trim, blir kjent i nærmiljøet og får tilbud om gratis førstehjelpskurs.

Mer informasjon?

Ring Utekontakten, tlf. 917 85 772/ 66 81 92 05 eller en e-post til Utekontakten