Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er et av flere tiltak i regjeringens strategi, som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Viktige endringer i 2017

Fra og med tilskuddsåret 2017 er det flere viktige endringer i regelverket. Både nye og gamle søkere bør lese informasjonen på nettsidene til Bufdir.

Nytt søknadssystem

Du må sende søknadsskjemaet gjennom Bufdirs søknadsportal. Mer om regelverket og søkerportalen på Barne-,ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) nettside.

Mer informasjon

Har du spørsmål, kontakt rådgiver Oddveig Trovik i Oppegård kommune på tlf. 66 81 90 40 eller på e-post til Oddveig Trovik.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er mandag 2. desember 2016.