Kunnskaps- og etablererprøve

For å søke om serveringsbevilling må du ha bestått etablererprøven. Hvis du søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder ved steder med salgs-/skjenkebevilling, må du ha bestått kunnskapsprøven.

Kunnskapsprøve
Alle som søker om å bli godkjent som styrer/stedfortreder på steder som har, eller skal søke om salgs- /skjenkebevilling må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Du oppfyller kravet ved bestått kunnskapsprøve. Det er egne prøver for salgs- og skjenkebevilling.

Etablererprøve
Alle som søker om å bli godkjent som styrer/daglig leder for steder som har, eller skal søke om serveringsbevilling må ha avlagt og bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet. Se mer informasjon under serveringbevilling.   

Elektronisk fra 1. janaur 2016
Fra 1. janauar 2016 må du ta kunnskapsprøven elektronisk. Kommunen har en egen PC, som er koblet til Helsedirektoratets prøveportal www.kunnskapsprøven.no

Priser
Det koster kr. 400 per gang å ta etablererprøve, og kr. 400 per gang å ta kunnskapsprøve.

Ta kontakt
Ifølge alkoholloven/serveringsloven er kommunen ansvarlig for å avholde kunnskaps-og etablererprøver for virksomheter i kommunen, som har eller søker om salgs-, skjenke- eller serveringsbevilling. Oppegård kommune tilbyr denne tjenesten på rådhuset. Ønsker du å bestille time for å ta prøve, kontakt oss på tlf. 66 81 90 90. 

Læremateriell
VINN tilbyr læremateriell, kurs og tilgang til test deg selv-prøver for de som skal ta Etablererprøven for serveringsvirksomhet eller Kunnskapsprøven for salgs-/skjenkebevilling. Se www.vinn.no