Handel og service

Nedenfor har vi samlet sentral informasjon for de som driver virksomheter innenfor handel og servicenæringen.

 

Oversikt over Handel og service
Tittel Dato
Forskrift om åpningstider og skjenketider servering 30. september 2015 11:33
Kunnskaps- og etablererprøve 15. desember 2015 04:29
Salgs- og skjenkebevilling 12. september 2017 08:55
Salgstid øl / åpningstid utsalg 12. september 2017 11:29
Serveringsbevilling 30. september 2015 11:54
Skjenkebevilling, enkeltanledning 27. mai 2016 10:34