De ønsker å fortelle om mål og visjoner for den nye kommunen, og om prosessen frem til etableringen 1. januar 2020.

Nordre Follo kommune – mangfold og bærekraft

Oppegård og Ski har vedtatt å etablere Nordre Follo kommune. Den nye kommunen skal blant annet legge til rette for et bærekraftig, innovativt og konkurransedyktig næringsliv.

Tirsdag 17. januar 2017 Kl. 08.00–09.30 i Ski rådhus, kommunestyresalen

Program

Kl. 08.00
Velkommen ved ordførerne
Nordre Follo kommune – mål, visjoner og prosess
Innlegg fra ledere i Follo Næringsråd og Oppegård Næringsforum

Kl. 09.00
Bylivsprosjekter i Ski sentrum i samarbeid med næringslivet,
ved landskapsarkitekt Cecilie Mæle, Ski kommune

Kl. 09.30
Vi runder av – vel hjem!

Frokost serveres fra kl. 07.30

Velkommen til næringslivsfrokost!

Vennlig hilsen

Tuva Moflag og Thomas Sjøvold

Påmelding

Meld deg på innen mandag 16. januar 2017 til enid.christensen@ski.kommune.no