Næringsliv

Vi legger vekt på god dialog og rask og grundig saksbehandling. Oppegård ønsker å være en næringsvennlig kommune.

Oppegård tilhører Folloregionen med sentral beliggenhet nær Oslo. Som del av et stort arbeidsmarked er det utstrakt pendling over kommunegrensene. I Oppegård er det litt over 9 400 arbeidsplasser fordelt på ca. 1900 foretak. Bare 80 bedrifter hadde mer enn 10 ansatte. 70 % av de sysselsatte har arbeidssted utenfor kommunen. Motsatt er det bare 40 % av arbeidsplassene i kommunen der den ansatte også bor i kommunen.

Mål og strategier for næringspolitikken i Oppegård

 • F lere kunnskapsbaserte bedrifter
 • Flere publikumsrettede og tjenesteytende næringer i Kolbotn sentrum
 • Større private eller offentlige institusjoner innen kultur, helse og eller utdanning i Oppegård
 • Virksomheter som gir lave miljøbelastinger for omgivelsene
 • Legge tilrette for flere kunnskapsintensive bedrifter i triangelet Kolbotn sentrum, Rosenholm og Mastemyr næringspark
 • Arbeide aktivt for etablering av større private eller offentlige institusjoner med synergimuligheter i Oppegård kommune
 • Konsentrere plasskrevende varehandel ved Fløisbonn
 • Bidra til å kanalisere nye større logistikk- og arealkrevende virksomheter til gode arealer utenfor kommunen
 • Legge vekt på kvalitet, særpreg og identitet i utviklingen av Oppegård kommune generelt og Kolbotn sentrum spesielt
 • Bruke plan- og bygningsloven aktivt for å bidra til at rett virksomhet kommer på rett plass
 • Legge tilrette for god dialog med allerede etablerte bedrifter
 • Bidra med informasjon og veiledning til innbyggere som ønsker å etablere egen bedrift
 • Delta i arbeidet med regional næringsutvikling sammen med Follo og Oslo 

Mer informasjon om næringsliv:
Follorådet arbeider med næringsutvikling i Follo og arrangerer en næringskonferanse hvert år.

Mange bedrifter ser nytten av å skape en miljøvennlig drift og bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Har du spørsmål om ordningen og sertifisering kan du kontakte Plan på tlf. 66 81 91 09.  

I 2010 laget Econ Pöyry en rapport om næringsutvikling i Oppegård.

 Kontakt oss:
Plan
Telefon 66 81 90 90
Telefaks: 66 81 92 70
Besøksadresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Plan