Vi har fått nærmere 1000 forslag og nå har juryen plukket ut ti finalister.

– Det har vært kjempegod respons. Til sammen fikk vi inn 995 forslag. Mange av disse var barnetegninger, så konkurransen har engasjert både unge og gamle, sier juryleder Lars Roar Masdal.

Stem på nett

I juryen sitter politikere, representanter fra ungdomsrådene og kommuneansatte. De har også hørt på innspill fra blant annet historielagene.

Mandag 5. november starter avstemmingen. Alle innbyggerne i Oppegård og Ski kan stemme på det forslaget de liker best på nettsiden til Nordre Follo kommune. Hvis du vil ha litt hjelp til å legge inn din stemme, kan du komme innom biblioteket eller rådhuset i Ski eller Kolbotn.

Kommunevåpen Kommentar fra forslagsstillerne*
1 Kommunevåpen Nordre Follo WEB.png

Forslag #1
De tre bladene symboliserer Folk, kultur og natur. Stilken symboliserer Nordre Follo.

2 Kommunevåpen Nordre Follo WEB.png Forslag #2

Symbol på skogsdrift. Håndverksredskap med lang historie.

3 Kommunevåpen Nordre Follo WEB.png Forslag #3

Gaffelkorset peker på kommunesenterets rolle som knutepunkt og viser til kommunikasjonsårer gjennom kommunen og den betydning de har hatt for utviklingen her. Fra historisk kongevei (gang/ride), via senere veiutbygging og motorveier (bil) til jernbaneutbygging og nytt dobbeltspor (bane).

4 Kommunevåpen Nordre Follo WEB.png Forslag #4

Gaffelkorset peker på kommunesenterets rolle som knutepunkt og viser til kommunikasjonsårer gjennom kommunen og den betydning de har hatt for utviklingen her. Fra historisk kongevei (gang/ride), via senere veiutbygging og motorveier (bil) til jernbaneutbygging og nytt dobbeltspor (bane).

5 Kommunevåpen Nordre Follo WEB.png Forslag #5

Fruktbarhetskultur og jordbruket har vært viktig i begge kommunene fra 1600-tallet, og er her symbolisert ved at motivet på kommunevåpenet er kornsorten havre. Havren gir også assosiasjoner til naturen og nærhet til denne. Videre gir også havren assosiasjoner til mat, samhold og raushet.

6 Kommunevåpen Nordre Follo WEB.png Forslag #6

Follo, med Oppegård og Ski, er et kjerneområde for store salamandere. Amfibiene er i global sammenheng blant de mest vanskeligstilte av alle virveldyrene. Oppegård har fem av de seks amfibieartene som i dag offisielt forekommer naturlig i Norge. Alle norske amfibier er fredet.

7 Kommunevåpen Nordre Follo WEB.png Forslag #7

De tre strekene symboliserer de tre samferdselsområdene sjøvei, landevei og jernbane, der de passerer gjennom landskapet. Sjøveien er i dag ikke like viktig som den var i tidligere tider, men ved å ha med alle tre binder man sammen både fortid og framtid. En av Nordre Follo kommunes store satsingsområder er nettopp samferdsel, og arbeidet med nye togsporet fra Oslo til Ski.

8 Kommunevåpen Nordre Follo WEB.png Forslag #8

Våpenet symboliserer to kommuner som smelter sammen og danner en felles enhet. Y-formen symboliserer en åpen og inkluderende kommune. Den kan også symbolisere vekst, som en spirende blomst, innovasjon og fremdrift.


 
9 Kommunevåpen Nordre Follo WEB.png Forslag #9

Viser hvordan den nye kommunen (i hvitt) ligger på østsiden av Oslofjorden (i blått). Ringen er ment å forestille en møllestein, men kan også tolkes som et spinnehjul.


 
10 Kommunevåpen Nordre Follo WEB.png Forslag #10

Viser hvordan den nye kommunen grenser mot sjøen. Streken representerer kommunikasjonsårene i kommunene.


 

*Kommentarene er hentet fra dem som har sendt inn forslagene. Det kan være flere personer som har sendt inn lignende forslag.

Fargene kan bli endret i sammenheng med kommunens nye profilfarger.

Kårer vinner før nyttår

Den rådgivende avstemningen er slutt 19. november. Juryen skal så velge ut tre finalister som de presenterer for fellesnemnda for Nordre Follo kommune. Fellesnemnda består av kommunestyrerepresentanter fra Ski og Oppegård, og de skal kåre en vinner før 31. desember.

Heder og ære og 15.000 kroner venter den eller de som står bak vinnerforslaget.