Det starter som et pilotprosjekt i første omgang, der målsettingen er å utdanne lærere og elever i IKT-sikkerhet. Pilotprosjektet går ut på å utvikle og teste et opplæringskonsept for ungdommer i grunnskolen.

Viktig med økt kunnskap

Espen Langaas, kontaktlærer og IKT-veileder på Flåtestad skole, er en av de som skal være med på å utvikle piloten. Han forteller hvor viktig det er å øke kunnskapen om cybersikkerhet. - Vi omgir oss med stadig flere enheter som er trådløse og tar ukritisk i bruk disse enhetene. Vi ser at det er et behov for en større forståelse for digital sårbarhet. Målet er å få en større bevissthet om hvilke data vi sender fra oss og hvordan dette kan komme på avveie, forteller Langaas.

Ordføreren i Oppegård, Thomas Sjøvold, gleder seg over at Oppegård og Ski kommune sammen skal øke kunnskapen om cybersikkerhet i skolen. - Dette er noe vi trenger å lære mer om, og som vi ser blir mer og mer viktig.

Hva er cybersikkerhet?

Cybersikkerhet handler om å sikre fysisk infrastruktur og fysiske ting som er sårbare via IKT.