Ved hovedopptak behandles søknader med ønsket oppstart i perioden august - november. Du søker elektronisk via Barnehageportalen. Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden, kan du ta kontakt med kommunen på tlf. 66 81 90 90.

Ønsker du barnehageplass fra 1. desember 2017 eller senere, blir ikke søknaden behandlet ved hovedopptaket. Søknaden vil bli satt på venteliste for supplerende opptak.

Har barnet allerede barnehageplass i kommunen, trenger du ikke søke på nytt, med mindre du ønsker overflytting til annen barnehage eller endret oppholdstid.