Helseminister Bent Høie sa ja i høst til historisk tittelendring. – Jeg håper dette vil føre til at flere gutter søker seg til utdanningen, sier han til fagbladet Sykepleieren.

Endring fra 1. januar

Avdelingsleder for helsefremmende og forebyggende tjenester, Cecilie Evenrud forteller at fra 1. januar i år har helsesøster-tittelen i kommunen endret til helsesykepleier.

Evenrud forteller videre at vi har helsesøstre - nå helsesykepleiere ansatt i helsestasjonen, i skolehelsetjenesten på barneskolene, ungdomsskolene og videregående skole samt helsestasjonen for ungdom.

- Det jobber også helsesykepleier i smitteverntjenesten og i flyktningehelsetjenesten, sier Cecilie Evenrud avslutningsvis.