Etter en lang vinter er det på tide å fjerne sand og grus fra veier, fortau, gang- og sykkelstier. Kommunens feiebiler jobber nå på høygir for å gjøre det rent og pent. Hvis været er med oss, og maskiner/utstyr fungerer som det skal, håper vi å være ferdig ca. 1. mai. Det er to team ute. 

  • Team 1 startet med gjennomgående (hoved)gang/sykkelveier. Teamet fortsetter deretter med gangveisystemer i Mastemyrområdet og arbeider seg sørover.
  • Team 2 holder på med bilveiene i Mastemyrområdet og jobber seg også sørover.