Bilde: – Innbyggerne våre skal få god service og klare svar når de henvender seg til oss, sier ordfører Thomas Sjøvold.  

– Vi vil at innbyggerne skal forstå det vi skriver første gang de leser det, sier ordføreren.

God skriftlig kommunikasjon handler om demokrati, deltakelse og rettssikkerhet. Vi skal endre skrivekulturen i kommunen og være inkluderende og imøtekommende når vi kommuniserer med innbyggerne.

– Klart språk er også effektivt. Både vi og innbyggerne sparer tid når budskapet er tydelig og klart, forteller kommunikasjonsrådgiver Frøydis Osa. Hun er prosjektleder for klarspråksatsingen i kommunen. – Språkutviklingen går fort, men det byråkratiske språket henger etter, sier hun.

Vi vil vite hva du mener

– Nå ønsker vi å etablere en klarspråkgruppe med innbyggere i kommunen.

Gruppen blir invitert til noen samlinger i løpet av året, der de skal si sin mening om våre forslag til nye brevmaler, skjemaer og tekst på kommunens nettsider. På samlingene skal vi diskutere tekstene, og gruppen skal komme med innspill til hvordan de kan bli bedre og enklere å forstå, sier Osa.

Vil du hjelpe oss?

Ta kontakt med oss innen 15. februar hvis du har lyst til å gjøre en innsats for fellesskapet! Det er ikke nødvendig med språkfaglig kompetanse. Vi trenger innbyggere med ulik bakgrunn og alder – studenter, arbeidstakere eller pensjonister – som er opptatt av godt og klart språk.

Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Frøydis Osa på telefon: 66 81 89 31 eller på
e-post: Frøydis Osa.