Vi møtes i grupper med tolv mødre i hver gruppe som er sammensatt fra ulike skoler, trinn og gutt/jente mor. Dette gjør at vi får et bredt erfaringsgrunnlag i gruppene, og du blir kjent med mødre på tvers i kommunene. Gruppene møtes to timer, en gang i uken over åtte uker med ulike aktuelle temaer gruppen selv velger fra en temaliste. Fagpersoner inviteres inn for dialog og kunnskapsdeling.

Vil du bli med?

Etter åtte grupper og ca. 100 mødre som har vært i grupper er det klare tilbakemeldinger på at dette gir påfyll og mening i rollen som mor til en tenåring.

Har du lyst til å melde deg på en Motherhood gruppe? Send e-post til motherhood@oppegard.kommune.no

Motherhood Nettverk

Mange har etterspurt mer etter å ha deltatt i grupper med Motherhood. Dette har gjort at vi har etablert et Motherhood nettverk du kan bli med i etter at du er ferdig i gruppe. Nettverket har sin egen lukkede Facebook gruppe og får tilbud om ulike aktiviteter med faginnhold og lokale oppdateringer fra Utekontakt og Helsesøster fra ungdomsmiljøet i Oppegård.

Parenthood - foredrag for foreldre til tenåringer

Vi arrangerer også foredrag for foreldre til tenåringer og andre med relasjon til tenåringer I Kolben kulturhus. Dette ble startet opp under Motherhood, men er i dag et eget prosjekt; Parenthood. Gå inn på Facebook og lik siden «Parenthood foredrag» eller se vårt nettside om Parenthood for oppdateringer på nye spennende og aktuelle foredrag.

Kontaktinformasjon

Anne Witberg, Utekontakten, Kolbotnveien 23
Tlf. 922 35 793
E-post: Motherhood