Prosjektleder Anne Witberg forteller at pågangen er stor, og vil fortsette til høsten med nye grupper og litt nytt konsept.

Anne Witberg har et stort ønske om å etablere Motherhood som et fast tilbud i kommunen. Behovet er stort og tilbakemeldingene fra høstens og vårens grupper viser at mange som deltar opplever et utbytte. Gruppene møtes en gang per uke i åtte uker.

- Ikke minst er temaene svært aktuelle og nye nettverk skapes, sier Witberg. Hun forteller videre at hver gruppe får valget mellom ca. ti aktuelle temaer og må plukke ut syv. På flere av temakveldene får gruppen tilgang til eksterne fagfolk, for eksempel en psykolog som bidrar med kompetanse på sitt fagfelt.

Alle bidrar med sitt

Witberg sier at på hver gruppe har hver enkelt deltaker ulik erfaring og kompetanse og alle er viktige bidragsytere inn i gruppen.

Flere deltakere har sagt at Motherhood-gruppen på ti er stor nok til at jeg kan være stille, men gruppen er liten nok til at jeg kan bli hørt og få sagt hva jeg mener.

- Det vi legger vekt på er morsrollen, sier Anne Witberg. Egen bevisstgjøring på rollen som mor og menneske og naturlig relasjonen til våre tenåringer.

Nå i vår har vi gjennomført tre foredragskvelder i Kolben hvor spesialist psykolog Gaute Godager holdt to av dem og psykolog Carina Poulsen hadde ett. Det var stor oppslutning og bra engasjement. Foredragene var for fedre og mødre, arrangert av Motherhood og Utekontakten.

- Vi løfter ut foredragene av Motherhood-konseptet og ønsker å være tydeligere på at foredragskveldene er for begge foreldre med barn fra 7. trinn og ut videregående, forteller Witberg. Vi kaller det nå Parenthood, et begrep foreslått av Gaute Godager.

Nettverk og Facebook

Witberg ser effekten av nettverket i hver gruppe og det var også et av målene med Motherhood. Flere av deltakerne ønsket også et større nettverk og hver gruppe har sin lukkede Facebook-gruppe. Her blir erfaringer, informasjon, kunnskap, litteratur med mer delt.

Fra høsten blir alle tidligere Motherhood-deltakere invitert til en felles lukket Facebook-gruppe, som vil gi et større nettverk.

Lyst til å bli med?

Vi starter opp nye grupper og de som står på liste får tilbud først. Deretter vil vi sende ut en e-post rett etter skolestart til alle foreldre med barn i 7.-10. trinn om tilbud til å være med.

Alle mødre er velkomne og du trenger ingen forkunnskaper, men du må ha barn i 7.-10. trinn, som går på skole i Oppegård.

Er det noe du lurer på, eller vil du melde deg på? Kontakt prosjektleder Anne Witberg på e-post: Motherhood

Temaer å velge i:

  • perfekt /uperfekt
  • sjef i eget liv
  • den gode samtalen om de vanskelige temaene
  • mindfulness
  • seksualitet
  • rus – digital virkelighet
  • meg som mentor i mine barns liv
  • i møte med min tenåring
  • åpen kveld
  • foredrag i Kolben