Anne Witberg forteller at Oppegård og Korus- Øst inviterer nå andre kommuner til å komme og la seg inspirere av våre erfaringer.

Det startet i Oppegård

Motherhood startet med mødrene som hadde døtre i Sisterhood (grupper for jenter på ungdomskoletrinnet) og ønsket seg et sted de også kunne møtes å få påfyll. Witberg forteller at hun fikk midler fra KoRus-Øst til en pilotgruppe.

Motherhood og Parenthood startet her i Oppegård, under Utekontakten sier Anne Witberg, som er prosjektansvarlig og drivkraften for å bygge opp Motherhood og Parenthood i Oppegård.

Vi skal inspirere andre 7. juni

- Nå ønsker vi å dele våre erfaringer og forhåpentlig inspirere andre kommuner rundt om i Norge, til å gi foreldre til tenåringer et tilbud sier hun. 88 kommuner er invitert til Inspirasjonskonferanse i Kolben 7. juni. Et fellesarrangement med kommunen og Korus-Øst.

- Witberg forteller at mange kommuner har spurt henne hvordan Motherhood og foredragsserien Parenthood fungerer og hvordan bli kjent med hvordan kommunene kan starte opp med disse to aktivitetene. Det får de vite mer om 7. juni.

Etter to år med grupper og foredrag er tilbakemeldingene klare. Tilbudet gir mening og påfyll og burde være tilgjengelig for alle tenåringsforeldre.

Motherhood

Motherhood er uformelle grupper for mødre med barn fra 7.-10. trinn og går på skole i Oppegård. Fagpersoner deler kunnskap og har dialog om temaer gruppen har valgt selv. Etter åtte grupper og ca. 100 mødre som har vært med er det klare tilbakemeldinger på at dette gir påfyll og mening i rollen som mor til en tenåring. Gruppene møtes en gang per uke i åtte uker og tilbudet er gratis og for alle mødre.

Parenthood

Parenthood er foredrag for foreldre og andre med relasjon til tenåringer og arrangerer aktuelle foredrag som gir kunnskap, bevissthet og mulighet for nettverksbygging.

- Vi har siden oppstart hatt rundt 800 engasjerte besøkende på våre foredrag, sier Anne Witberg.