Motherhood

Et pusterom for mødre med tenåringer på ungdomsskolen.

Vi fortsetter suksessen og har fått innvilget prosjektmidler for hele 2017!

Vil du være med?

Motherhood er et konsept med tre ulike tilnærminger:

  1. En gruppe for mødre til tenåringer for bevisstgjøring, refleksjon, nettverksbygging, erfaringsutveksling og faglig påfyll. Det kreves ingen forkunnskaper for deltakelse i gruppe. Tilbudet er til alle typer mødre til tenåringer med ulik bakgrunn og erfaring.
  2. Miniforedrag om ulike temaer for mødre som ikke deltar i gruppe men som allikevel er interessert i bevisstgjøring og faglig påfyll.
  3. Foredrag i Kolben Kulturhus for både mødre og fedre til tenåringer i samarbeid med Utekontakten. Foredraget ”Tenåringshjernen” med Didrik Hægeland høsten 2016 ble en suksess med full sal over to kvelder.

Filmen forteller hva og hvordan to deltakere opplevde Motherhood-kveldene høsten 2016. Begge anbefaler eventeult de som har lyst til å delta om å melde seg på.
(Filmen er produsert av Jan Walbeck, Kommunikasjons og service, Oppegård kommune)

Vårens program

Februar
Oppstart Motherhood grupper formiddag og kveld.

Torsdag 9. mars – Kl. 19.00–21.00. Foredrag Kolben
For alle foreldre til tenåringer. Gaute Godager, psykologspesialist og spillutvikler skal snakke om "Samspill og relasjon med tenåringene rundt spill/sosiale medier"

Ny dato:
Mandag 27. mars – Miniforedrag kl. 19.00–21.00 i Kolben

Alle foreldre til tenåringer er velkommne! Foredragsholder og psykologspesialist Gaute Godager deler med oss om temaet;
"Pretty good parenting" - om det å være gode nok som tenåringsforeldre, og hvordan vi på best måte kan skape en god tilknytning også til våre tenåringsbarn.

Tirsdag 9. mai, kl. 19.00–21.00. Foredrag i Kolben
"Innsikt og verktøy for å stå i rollen som tenåringsforeldre" Carina Poulsen, psykolog og medforfatter av boken "Hverdagspsyk" byr på kunnskap og tips og synliggjør også hva som er helt vanlig å møte på av utfordringer i det å være menneske og tenåringsforeldre!

April
Oppstart nye Motherhood-grupper formiddag og kveld. 

Historie, målgruppe og mål

Motherhood ble initiert etter forespørsler fra mødre til tenåringer med ønske om et forum som kunne gi mening og støtte i rollen som tenåringsmor. Med prosjektmidler fra KoRus Øst gikk det et historisk pilotprosjektet i gang høsten 2016. Målgruppen var mødre til tenåringer på ungdomskolen i Oppegård og målet  med prosjektet var å gi et pusterom for økt bevissthet og refleksjon rundt det å være mor til tenåringer.

Pilotprosjektet

Etter stor interesse ble det startet en gruppe med 9 mødre fra de ulike ungdomskolene i kommunene. Disse ble trukket ut uvilkårlig på bakgrunn av meldt interesse som eneste grunnlag.  Gruppen har møttes en kveld i uken over to timer med ulike temar som for eksempel; ”Den gode samtalen om de vanskelige temaer”, - ”Perfekt/Uperfekt”, ”Sjef i eget liv”, ”Meg som mentor i mine barns liv” og Mindfullness . Gruppen fortsetter med temaene sex, sosiale medier og rus nå i 2017.  Gruppen har selv valgt temaer som gir mening ut fra en foreslått meny.

For hvert tema er det ulike foredragsholdere som gir faglig innspill og inspirasjon og som i dialog med gruppen snakker og reflekterer rundt temaet.

Det ble også holdt et miniforedrag med tittelen ”Verktøykasse for tenåringsforeldre” for alle mødre som hadde meldt sin interesse og ikke var i gruppe. Vi gjennomførte også to fullbookede foredrag i Kolben med ”Tenåringshjernen” som tema, med Psykolog Didrik Hægeland.

Kontaktinformasjon

Anne Witberg, Utekontakten, Kolbotnveien 28
Tlf. 922 35 793
E-post: motherhood@oppegard.kommune.no