Motherhood

Et pusterom for mødre med tenåringer på ungdomsskolen.

Vi fortsetter suksessen og har fått innvilget prosjektmidler for hele 2017.

Vil du være med?

Motherhood er et konsept med to ulike tilnærminger:

  1. En gruppe for mødre til tenåringer for å bevisstgjøre, reflektere, bygge nettverk, utveksle erfaringer og få faglig påfyll. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta i gruppen. Tilbudet er for mødre til tenåringer på 7. - 10 trinn i Oppegård kommune, med ulik bakgrunn og erfaring.
  2. Miniforedrag for de som har deltatt i grupper tidligere.

Filmen forteller hva og hvordan to deltakere opplevde Motherhood-kveldene høsten 2016. Begge anbefaler mødre til å melde seg på.
(Filmen er produsert av Jan Walbeck, Kommunikasjons og service, Oppegård kommune)

Høstens program

Planen er å starte opp to grupper høsten 2017.

Historie, målgruppe og mål

Motherhood ble startet på bakgrunn av henvendelser fra mødre til tenåringer som ønsket et forum, som kunne gi mening og støtte i rollen som tenåringsmor. Med prosjektmidler fra KoRus Øst startet vi et pilotprosjektet høsten 2016. Målgruppen var mødre til tenåringer på ungdomskolen i Oppegård og målet med prosjektet var å gi et pusterom for økt bevissthet og refleksjon rundt det å være mor til tenåringer.

Pilotprosjektet

I pilotprosjektet startet vi en gruppe med ni mødre fra ungdomskolene i kommunene. Mødrene ble trukket ut blant de som meldte sin interesse og møttes to timer en kveld i uken. Foredragsholdere ga faglig innspill og inspirasjon før dialog og refleksjon rundt temaene som ble tatt opp. Gruppen valgte selv temaer ut fra en foreslått meny. Temaene i 2016 var blant annet ”Den gode samtalen om de vanskelige temaer”, ”Perfekt/Uperfekt”, ”Sjef i eget liv”, ”Meg som mentor i mine barns liv” og Mindfullness. I 2017 fortstter gruppen med temaene sex, sosiale medier og rus i 2017. 

Det ble også holdt et miniforedrag for alle mødre som hadde meldt sin interesse og ikke var med i en gruppe. Tittelen var "Verktøykasse for tenåringsforeldre” Vi gjennomførte også to fullbookede foredrag i Kolben med Psykolog Didrik Hægeland. Temaet her var ”Tenåringshjernen”.

Kontaktinformasjon

Anne Witberg, Utekontakten, Kolbotnveien 23
Telefon: 922 35 793
E-post: motherhood@oppegard.kommune.no