Prosessen

Det er kommunestyret som ansetter rådmann. For å få på plass en ny rådmann i god tid før Bøhler slutter, har ordføreren fått fullmakt til å innstille ny konstituert rådmann.

Ordfører Thomas Sjøvold anbefaler formannskapet å konstituere Monica Lysebo som rådmann fra 9. til 23. september. Formannskapet vil behandle dette ved skriftlig behandling 2. juli. Dette skjer i henhold til kommunens politiske reglement om hastesaker.

Det er kommunestyret som må vedta konstituering av rådmann for resten av året og det vil skje i kommunestyremøtet 23. september. Det vil bli fremlagt en sak for kommunestyret hvor Lysebo innstilles som konstituert rådmann fra 24.9.2019 til og med 31.12.2019.

Hvem er Monica Lysebo

Lysebo jobber i dag som kommunalsjef for organisasjon, samfunn og byggesak i Oppegård kommune. Hun har vært prosjektleder for kommunereformen, leder for HR, økonomi og tjenesteutvikling, og juridisk rådgiver og koordinator for jus og innkjøp. Hun er utdannet jurist og har i tillegg utdanning innenfor HR og ledelse fra BI.

Fra 1. januar 2020 er Lysebo ansatt som kommunalsjef for samfunn og bærekraft i Nordre Follo kommune.

– Jeg er veldig glad for at Monica har takker ja til å bli konstituert som rådmann. Med henne får vi en rådmann som både er faglig sterk og som kjenner organisasjonen god, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Saken er drøftet med varaordfører, gruppeleder for største opposisjonsparti og tillitsvalgte, som alle støtter innstillingen.

Ønsker du mer informasjon kontakt

Thomas Sjøvold, telefon 982 13 951, e-post thomas.sjovold@oppegard.kommune.no  
Monica Lysebo, telefon 916 47 848, e-post monica.lysebo@oppegard.kommune.no