– Vi ser at idretten blir en sentral samarbeidspartner i prosjektet og er glade for at vi får en plass i prosjektgruppa, sier daglig leder i KIL, Harald Vaadal.

Prosjekt «ny idrettshall» skal ses i sammenheng med bygging av ny ungdomsskole. Begge skal plasseres på tomten til Sofiemyr idrettspark. Eksakt plassering skal utredes høsten 2017. 

Vil ha idretten med i prosjektgruppen

Arbeidet med organisering av prosjektet er nå i oppstartsfasen og idretten er ønsket inn i prosjektgruppen og vil også bli representert i brukermedvirkningsgruppen.

- Det er i prosjektgruppen prosjektet skisseres, konkretiseres og alternative løsninger diskuteres. Vi må sammen finne løsninger som er optimale i forhold til de rammene vi har å forholde oss til, sa Alan Raouf da han møtte representanter fra KIL på deres strategisamling.

Raouf er virksomhetsleder for Prosjektkontoret i Oppegård kommune, som har ansvaret for gjennomføring av fem store byggeprosjekter i kommunen, blant dem ny idrettshall og ungdomsskole på Sofiemyr.

Fornøyde med organiseringen

- Dette virker lovende. Vi ser at idretten blir en sentral samarbeidspartner i prosjektet og er glade for det.  Det er viktig for oss å understreke at vi ikke skal være noen bremsekloss. Vi legger muligens noe annet i kvalitet enn det andre gjør. For idretten er kvalitet knyttet til mest mulig idrettsplass – og det vil vi ta med oss inn i prosjektgruppa, sier daglig leder i KIL, Harald Vaadal.

Nestleder i Oppegård idrettsråd, Erik Guldhav, sier han er lettet og fornøyd med hvordan idretten er tenkt involvert i prosjektet. - Dette er et viktig første steg.  Så avhenger involveringen av hvordan man reelt blir involvert, hyppigheten av møter og så videre. Det viktigste for oss er at det blir mest mulig areal til idrettsformål, sier Guldhav. 

Ny idrettshall på Sofiemyr

Det er politisk vedtatt at det skal bygges en ny idrettshall med mål om fire spilleflater og en ny ungdomsskole for henholdsvis 236 og 187 millioner kroner på tomten til Sofiemyr idrettspark.