Hvis du skal samarbeide med rådgiver, er det en del ting du må gjøre på forhånd.

Finn frem følgende dokumentasjon og ta med på møtet:

  • Dokumentasjon på inntekt de siste tre månedene, dvs. lønnslipper, bekreftelse på utbetaling fra NAV eller dokumentasjon på annen inntekt.
  • Dokumentasjon på boutgifter, dvs. kvittering på siste innbetalte husleie, strømutgifter, dokumentasjon på månedlige innbetalte renter og avdrag på boliglån.
  • Dokumentasjon på alle lån, herunder kausjonsansvar og andre krav som har forfalt og ikke er betalt og eventuelt har gått til inkasso.
  • Opplysninger om alle faste utgifter. Disse må du ikke nødvendigvis dokumentere.
  • Kopi av siste skattemelding.