29. september - innkalling

  • Områderegulering av Kolbotn sentrum - innspill og avklaringer
  • Videre fremdrift
  • Eventuelt

Se mer informasjon om sentrumsutvalget.