Agenda

1. Gjennomføringsmodellen for Kolbotn sentrum og Skrenten.
Finansiering av bygging av grønn og teknisk infrastruktur i sentrum (turstier, parker og veier)

Se innkalling til møtet og informasjon om Sentrumsutvalget