Agenda

  1. Bypark og gangvei rundt vannet – orientering om videre arbeid
  2. Framdriftsplan for sentrumsplanarbeidet
  3. Eventuelt

Dokumenter til møtet

Se mer informasjon om sentrumsutvalget.