Det blir gjennomgang av prosjektene i arbeidet med å etablere Nordre Follo kommune med hensyn til status, framdrift, økonomi og kvalitet. 

Møtet er åpent. Se innkallingen.