Du kan enten foreslå en sak selv, eller skrive under på en sak andre har foreslått og som du ønsker å støtte. Hvis du foreslår en sak og samler nok underskrifter, vil kommunen vurdere den.

Styrker lokaldemokratiet

Med portalen ønsker Kommunal og moderniseringsdepartementet å bidra til et bedre lokaldemokrati og styrke innbyggernes mulighet til å komme fram med saker de mener kommunen bør ta fatt i.

Se minsak.no