I arbeidet med å etablere minnestedet vil vi fjerne dagens beplantning og tømme rabatten mellom trappene for jord. Dette vil vi gjøre før vinteren kommer. Anlegget skal stå klart på vårparten og i mellomtiden vil området se litt trist og uferdig ut. Vi ber om forståelse for dette. 

Bakgrunn for arbeidet

I forbindelse med etableringen av nytt beredskapssenter for politiet på Taraldrud, ble en bauta til minne for «gutta på skauen» tatt ned, men med et ønske om å finne et nytt sted for bautaen. Vi hadde også behov for å finne et nytt sted for minneplatene for falne i krig, som i dag står plassert ved rådhuset. I samarbeid med lokale interessegrupper kom det frem et ønske om å samle krigsminner i Oppegård kommune på Jan Baalsruds plass. Her ønsker vi å skape et møtested for ettertanke, en grønn lunge i ellers grå omgivelser, en sosial møteplass og et naturlig sted å samles ved høytider.