Endringen gjelder rekkefølgekravene, og innebærer ikke endringer i plankartet. Du kan lese mer om saken på kommunen nettsider.

Her er dokumentene (pdf)

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling.

Du har rett til å klage

Du kan klage på vedtaket. Merk klagen med saksnummer 19/153. Send klagen til Oppegård kommune per post til Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune. Klagefrist er 12. juni 2019.