I kommunestyret mandag 25. mars ble det bestemt at det ikke tillates anleggsarbeid på hverdagene som skaper støy før kl. 08.00 på morgenen og heller ikke etter kl. 17.00 på ettermiddagen. Tidligere var det kl. 19.00. Anleggsarbeid som skaper støy i helger eller på helligdager er heller ikke tillatt.

Ordfører Thomas Sjøvold påpeker at anleggsarbeidet ikke stopper kl. 17.00 og vil også starte opp før kl. 08.00. Det vi har vedtatt er for eksempel at pigging, spunting, boring og massetransport skal utføres innenfor de tidspunktene vi har oppgitt.

Alan Raouf, prosjektsjef på kommunens prosjektkontor, forteller at spaden settes i jorda etter sommeren for Kolbotn skole og arbeidet vil vare i ca. to år.

Fossilfrie anleggsplasser

Sjøvold forteller at Oppegård kommune ønsker fossilfrie anleggsplasser og har vedtatt at anleggsplassen på Kolbotn skole skal være fossilfri.
Kommunestyret oppfordrer utbyggeren på Tårnåsen-senteret skal ha en fossilfri anleggsplass.

Alan Raouf forteller at fossilfri byggeplass betyr at anleggsmaskiner skal enten gå på elektrisitet, eller biodiesel som oppfyller krav i henhold til norsk-europeisk standard 15940.

Dette er tiltak hvor utslipp fra byggeprosjektet reduseres betydelig, og den totale klimapåkjenning for prosjektet blir lavere, samt at det også vil gi mindre støy.