Hva er miljørettet helsevern?

Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Det kan være fysiske, kjemiske, biologiske eller sosiale miljøfaktorer.

Miljørettet helsevern har ansvar for

 • behandling av klagesaker
 • råd og veiledning
 • tilsyn med virksomheter og eiendommer
 • å behandle søknader knyttet til meldings- og om godkjenningspliktige virksomheter
 • oversikt over positive og negative miljøfaktorer som kan ha innvirkning på helsen
 • uttalelser i plansaker

Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er lagt til kommunen med hjemmel i folkehelseloven kap. 3. Miljørettet helsevern er organisert i seksjon for samfunnsutvikling.

Saksbehandling

Saksbehandling i saker om miljørettet helsevern skal følge forvaltningsloven. Klager på vedtak sendes til Miljørettet helsevern i kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir den videresendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Vi minner om at alle saksdokumenter til og fra kommunen i utgangspunktet er offentlige. Det betyr at andre kan få innsyn i din klage og kommunens svar.

Miljøfaktorer omfatter i hovedsak

 • miljø og helse i barnehager og skoler
 • luftforurensning
 • støy
 • inneklima
 • legionella
 • skadedyr
 • virkninger av dyrehold
 • smittevern
 • badevann
 • drikkevannskvalitet
 • radon
 • tobakk

Kontakt miljørettet helsevern

Kontaktperson: Rådgiver i miljørettet helsevern
Pb. 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
e-post: Miljørettet helsevern

Aktuell informasjon

Veileder i miljørettet helsevern   
Forskrift om miljørettet helsevern
Folkehelseloven