Bussholdeplassen ved Kullebunden gård og togstasjonen stenges. Nærmeste holdeplasser er ved Statoil-stasjonen eller ved rådhuset.

Det er strekningen fra bussholdeplassen ved togstasjonen til sentrumsbygget som skal asfalteres. 

Annen trafikk vil bli ledet ut av trafikkdirigenter. Vi henstiller til at man i størst mulig grad unngår å bruke bil denne dagen, og at det tas hensyn til de som arbeider på stedet.

Hvis ikke det blir værproblemer skal asfalteringen bli ferdig i løpet av mandagen og i utgangspunktet kl. 18.00.

Har du spørsmål, kontakt Vei og park. Tlf. 66 81 90 90 eller e-post til Vei og park.