Om ordningen

Bedrifter og virksomheter som ønsker miljøsertifisering, kan se sitt bransjekrav på nettsiden til Miljøfyrtårn. Alle må lage en miljøanalyse av driften sammen med en miljøkonsulent for å avklare hvilke miljø- og klimatiltak bedriften eller virksomheten må gjennomføre.

Når bransjekravene er oppfylt, kan bedriften bli sertifisert som Miljøfyrtårn. De må da kunne dokumentere en miljøvennlig profil og drift. For bedrifter i Oppegård som ønsker miljøsertifisering, stiller Oppegård kommune med sertifisør.

Aktuell informasjon

Miljøfyrtårn
Miljøverndepartementet