Kommunen har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Alle innbyggere skal få bo hjemme så lenge det er mulig, og et av hjelpemidlene er bruk av moderne velferdsteknologi.

Alarmer

Kommunen har i dag utplassert ca. 400 alarmer og hadde i 2017 ca. 6000 oppdrag tilhørende disse alarmene. Dette er derfor en veldig god velferdsteknologisk løsning som kommunen velger å bygge videre på. Den hvite alarmboksen kan ta i mot flere forskjellige typer alarmer som døralarm, sengesensor og bevegelsessensor.

Et samarbeidsprosjekt

Mestring i Oppegård er samarbeidprosjekt mellom Eldrerådet, Oppegård kommune ved prosjektleder Monica Karstensen og Pensjonistforbundets to lokale velferdsteknologiambassadører, Sverre Henry Storødegård og Leif Alnes. De to har gjennom sertifisering lært mye om velferdsteknologi og kan blant annet arrangere kurs som skal bidra med økt kunnskap om og bruken av velfersteknologi i kommunen.

Neste tema er om hørsel 29. november

Seniorrådgiver og audiograf Helena Erstad fra NAV Oslo og Akershus og kommunens hørselskontakt og ergoterapeut, Ase Løvland tar opp hvilke problemer dårlig hørsel fører med seg. Det kan være ensomhet og det kan forsterke utviklingen av demens og andre sykdommer.

  • Torsdag 29. november kl. 13.00–15.00
  • Seniorsenteret i Kolben, 3. etg. Ingen påmelding, bare å møte opp.

Flere temaer i 2019  

  • Syn - januar
  • Smarthus - februar
  • Husbanken - mars
  • Sporing hjemme, utendørs og på reise - april

Møtene er beregnet på pensjonister og andre aktuelle brukere, pårørende, helsepersonell og politikere. Mer om kommende temaer og tidspunkter blir annonsert senere.