Nå skal det bli tydeligere å se gangfeltene i Oppegård, spesielt ved skolene for å bedre sikkerheten. Vi oppfordrer også trafikantene til å være forsiktig og holde farten nede, særlig nå når det er mange nye elever på vei til skolene!

Der det asfaltertes eller lages fartshumper kan det hende nye gangfelt ikke blir merket før våren, det avhenger av fremdrift på disse arbeidene Dette gjelder spesielt rundt krysset Valhallaveien/Augestadveien der det skal etableres nye hevede gangfelt. Noen få steder merkes det nye gangfelt.

Oppegård kommune bruker nå 120 000 – 130 000 kr til denne oppgraderingen. Etablering av eventuelt flere nye gangfelt blir vurdert i forbindelse med revisjon av trafikksikkerhetsplanen.