- Vi er opptatt av å tilrettelegge for gode levevilkår og en sunn livsstil, bl.a. gjennom økt fysisk aktivitet, sier ordfører Thomas Sjøvold. Et av tiltakene er å etablere tur-, gang- og sykkelveier.

Egen sykkelstrategi
Som en av fire Akershus kommuner har Oppegård en politisk vedtatt sykkelstrategi for perioden 2010-2019. Prosjektleder Anna Lina Toverud forteller ordføreren at strategien blir fulgt opp av en rekke tiltak i samarbeid med Statens vegvesen. Regningen deles da likt mellom vegvesenet og kommunen. Statens vegvesen Akershus disponerer totalt seks millioner kroner til sykkelprosjekter i Akershus.

Mange tiltak
Toverud forteller at sykkeltelleren i Skiveien var kommunens første synlige tiltak. Statistikken fra telleren viser en nesten 40 prosents økning fra oppstart. Også vintersykling har økt.

Neste tiltak var et sykkelkart over Oppegård. Toverud forteller at hun fikk dette tipset fra sykkelby nummer én i Akershus, Lillestrøm. Et godt tips, som ble fulgt opp. Sykkelkartet ble distribuert til alle husstander i fjor vår.

Prosjektlederen forteller videre at vårens åtte organiserte sykkelturer var veldig populære. Mange møtte opp for å sykle turer på sykkelkartet og flere hadde ikke syklet på mange år. Noen ble med for å bli bedre kjent i kommunen, andre tok turen for å trene eller treffe andre med samme interesse.  

Ordføreren oppfordrer alle som har forlagt sykkelkartet til å skaffe seg et nytt. Kartet får du på rådhuset og biblioteket.

Oppgraderte veier
I tillegg til sykkelkart, er de fleste sykkel- og gangveier nå skiltet. Flere av veiene er også oppgradert, blant annet i Trolldalen. Gang- og sykkelveien bak Mastemyr hotell har fått nytt, etterlengtet asfaltdekke.

Sykkelveien fra hotellet til gravlunden har fått lys og det samme har gang- og sykkelveien fra Rosenholmveien til Kapellveien (bak gravlunden). 

Gang- og sykkelveien bak Mastemyr hotell har blitt flott

Sykkelparkering
Skoler, idrettsanlegg og barnehager har fått sykkelparkering. Toverud forteller at området rundt sykkelparkeringene også er opparbeidet. Tanken er bl.a. at sykkelparkeringen skal bli et sosialt treffpunkt. - Et sted å slå av en prat, sier hun.

Tre skoler har hatt besøk av sykkelmekanikere fra lokale sykkelbutikker, Pro-sykkel og Sykkelboden. Mekanikerne sjekket barn og unges sykler og rettet små feil på stedet.

Alle barnehagene i kommunen har fått fire balansesykler hver. Det gjelder å skape sykkelglede tidlig. Kommunen har også kjøpt inn flere El-sykler, som de ansatte kan bruke når de skal på møter.

Vintersykling
Sjøvold innrømmer at vintersykling trolig ikke er noe for ham. – Det ser litt skummelt ut å sykle på glatt føre, sier han.
Toverud forteller at årets vintersyklingkampanje ble godt mottatt blant våre innbyggere. De hundre første som meldte seg på, fikk piggdekk, dekkskift, lykt og reflekser.

- Vår lokale sykkelbutikk, Sykkelboden, har stått for det praktiske, forteller hun.

Vintersykkelkampanjen gjennomføres i tre av de fire sykkelkommunene i Akershus: Skedsmo, Oppegård og Asker. Kampanjen blir finansiert av Statens vegvesen Akershus gjennom sykkelby-midlene.

Tekst og foto: Jan Walbeck