De to statsrådene ble møtt av virksomhetsleder Audun Wigdel og varaordfører Siv Kaspersen. Varaordføreren fortalte om kommunens satsingsområder innenfor pleie- og omsorgssektoren, bl.a. heltidskultur, helhetlig pasientforløp, e-rom og nå Menn i helse. Dette er et prosjekt for menn mellom 25 og 55 år, som mottar støtte fra NAV. Fire av de fem som er med i prosjektet i Oppegård var til stede da Bjørkås hadde besøk av statsrådene. Bak fra venstre: Rune Breiby og Joachim Orli. Foran fra venstre: Leif Christian Tveit og Kamiran Oddo.

Fagbrev som helsefagarbeider

Deltakerne i prosjektet får tittelen helserekrutt og tilbys et komprimert utdanningsforløp fram til fagbrev som helsefagarbeider. Oppegård er en av fem kommuner i Akershus som er med i prosjektet. De fem deltakerne er meget godt fornøyd så langt. Rune Breiby, Kamran Oddo, Leif Kristian Tveit, Joacim O. Orli og Remi Johansen synes alle det er spennende å starte opp med noe nytt, og er glad for at de fikk denne muligheten. Ikke minst er det viktig at de kan regne med en sikker jobb i framtiden.

Virksomhetsleder Audun Wigdel er også godt fornøyd med de fem kandidatene, som skal praktisere på Bjørkås. - Det er positiv med flere menn på sykehjemmet, og de fem som har begynt hos oss bidrar med ulike fagbakgrunn og livserfaring. Dette er med på å gjøre dem til gode medmennesker for våre beboere, sier Wigdel. 

Fornøyde beboere

Wigdel viste statsrådene rundt på sykehjemmet. De besøkte bl.a. et beboerrom for å se på de elektroniske tavlene på veggen. Her kan ansatte lese og registrere vktig informasjon om beboerne. På denne måten er informasjonen også lett tiljengelig for den det gjelder og deres nærmeste. Etterpå gikk turen videre til de store, lyse dagligstuene, hvor forventningsfulle eldre satt klare for å hilse på besøket. I andre etasje ventet kaffe og kringle, og statsrådene tok seg god til til å snakke med både helserekruttene, beoboere og pårørende. 

Beboere på Bjørkås fikk besøk av statsråder

Mer informasjon?

Se Menn i helse.no