Råd og utvalg

Samarbeid i skolen er viktig, og vi har flere arenaer for medvirkning i skolehverdagen.

Ved Kolbotn skole har vi følgende råd og utvalg: