SU - Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU består av representanter for de ulike partene i skolesamfunnet.

Skoleåret 2016/17:

Representerer Navn Rolle Tlf
FAU-leder Helge Marstrander Leder 91 63 30 53
FAU-nestleder Johanne Ingierd Nestleder  95 03 25 20
Elevrådsleder Hanne Munkevik Tveite (10C)    
Elevråd nestleder Joakim H. Flekke (10A)    
Politisk repr. Marit Øimoen (A)   90 06 04 02
Politisk repr. (vara) Lene Almdahl (A)   95 75 50 26
Andre ansatte Ann-Sophie Arnesen   66 81 22 20
Lærer Hellerasten Bjørn Eek Johansen   66 81 22 43
Lærer Hellerasten Stine Ytrestøl   66 81 22 39
Kommunen, adm-nivå, rektor 
 
Grete Skaug
 
Sekretær
 
66 81 22 21
99 64 41 21

Vara for lærerrepresentanter: Pål Eidsten

Sammensetning av SU:

• 2 elever
• 2 foreldre
• 2 lærere
• 1 andre ansatte
• 2 fra kommunen: (en politisk representant pluss en administrativ, som er rektor)