SU - Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU består av representanter for de ulike partene i skolesamfunnet.

Skoleåret 2017/18: ***under oppdatering ***

Representerer Navn Rolle Tlf
FAU-leder

Helge Marstrander

Leder 91 63 30 53
FAU-nestleder Johanne Ingierd Nestleder  95 03 25 20
Elevrådsleder      
Elevråd nestleder

 

   
Politisk repr. Marit Øimoen (A)   90 06 04 02
Politisk repr. (vara) Lene Almdahl (A)   95 75 50 26
Andre ansatte Ann-Sophie Arnesen   66 81 22 20
Lærer Hellerasten Siv Tove Ophaug   66 81 22 39
            Vara:  Anne Hauge    
Lærer Hellerasten Stine Ytrestøl   66 81 22 37
             Vara:  Pål Eidsten    
Kommunen, adm-nivå, rektor 
 
Grete Skaug
 
Sekretær
 
66 81 22 21
99 64 41 21

Sammensetning av SU:

• 2 elever
• 2 foreldre
• 2 lærere
• 1 andre ansatte
• 2 fra kommunen: (en politisk representant pluss en administrativ, som er rektor)