FUG - Foreldreutvalg for grunnskolen

Foreldreutvalg for grunnskolen (FUG) oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder og fem medlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmen skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- og kommunenivå.

Foreldreutvalg for grunnskolen (FUG) sine virkeområder:  

  • Gir råd til foreldre med barn i skolen
  • Gir veiledning til klassekontakter og FAUer
  • Lager materiell for foreldre og lærere
  • Er foreldrestemmen overfor myndighetene

Les mer om FUG.