Elevrådet

Skoleåret 2016/17

Klasse Tillitsvalgt Rolle Vara
8A  Eskil Hågensen                        Oscar H. Island
8B Jørgen E.S. Olsen   David Grønli
8C Kasper E. Hancke   Naomi Støa-Fesseah
9A Martine Brobakken   Sara Marie Å. Almdahl
9B Joacim Dahl   Mathias Nilsen Berg
10A Joakim H. Flekke Nestleder Oda Ravnåmo Haagensen
10B Emma Lajer Hansen   Dennes Juvang Sualp
10C Hanna Munkevik Tveite   Leder Elias Pasandideh

 

Koordinator for elevrådsarbeid: Tom Leger.

Elevrådet består av en tillitsvalgt fra hver klasse, som blir koordinert av en lærer som hjelper og følger opp Elevrådet.

Hellerasten verdsetter elevmedvirkning høyt. Vi har ved oppstart av skoleåret en bevisst og aktiv plan for å få frem gode tillitsvalgte. Prosessen går over et par dager og består av motivasjon, nominasjon, fremføringer og agitasjon fra de nominerte, og til slutt endelig valg i klassen. Elevrådet har et eget rom.

Rektor holder seminar med Elevrådet to ganger i året. Hver skolestart arrangerer Oppegård kommune en opplæringsdag for alle elevtillitsvalgte i Oppegårdskolene. Opplæringen skjer i kommunestyresalen.

Elevrådet er representert i skolens SU og SMU og i kommunens Ungdomsråd og i BUK (Barn- og unges kommunestyre). BUK er en gang på høsten og en gang på våren.