Elevrådet

Skoleåret 2017/18

Klasse      Tillitsvalgt                 Rolle Vara
8A Kathinka Stokke                              Jonas H. Bårdsen 
8B Emma Dybsjord   Selma Sønstebø
8C Selma A. Fonneløp   Felix Haga
9A Eskil Hågensen   Halvard Nordberg
9B Marianne Eldøy Vemer      Jørgen Elias Schie Olsen   
9C Kasper Ellefsen Hancke   Nadeem Ahmed
10A Navpreet Singh Sidhu   Jacob A. Haukebø
10B Ahmed Murad   Jørgen Sætre
       

Koordinator for elevrådsarbeid: Christina H. Person.

Elevrådet består av en tillitsvalgt fra hver klasse, som blir koordinert av en lærer som hjelper og følger opp Elevrådet.

Hellerasten verdsetter elevmedvirkning høyt. Vi har ved oppstart av skoleåret en bevisst og aktiv plan for å få frem gode tillitsvalgte. Prosessen går over et par dager og består av motivasjon, nominasjon, fremføringer og agitasjon fra de nominerte, og til slutt endelig valg i klassen. Elevrådet har et eget rom.

Rektor holder seminar med Elevrådet to ganger i året. Hver skolestart arrangerer Oppegård kommune en opplæringsdag for alle elevtillitsvalgte i Oppegårdskolene. Opplæringen skjer i kommunestyresalen.

Elevrådet er representert i skolens SU og SMU og i kommunens Ungdomsråd og i BUK (Barn- og unges kommunestyre). BUK er en gang på høsten og en gang på våren.